EDUCACIÓ INFANTIL

El segon cicle d’educació infantil, va dels 3 als 6 anys al llarg dels cursos de P3, P4 i P5.

Aquesta etapa té la finalitat de contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual de nens i nenes. Per tant, desenvolupar al màxim les seves capacitats de manera integral, educant el cor i l'intel·lecte, en un entorn d’acolliment, confiança i seguretat.

Per portar a terme la nostra tasca educativa ens basem en uns principis pedagògics que situen a l’alumne en el centre, com a protagonista del seu aprenentatge, oferint-li oportunitats de desenvolupament que el permet créixer com a individu i membre actiu de la societat.

La nostra metodologia té present la teoria de les Intel·ligències múltiples per tal d’atendre la diversitat de nens i nenes i oferir a cada infant un aprenentatge més personalitzat.

Oferim aprenentatges significatius, és a dir, basats en situacions de la vida real per tal d’afavorir la comprensió del que l’envolta i, per facilitar el seu aprenentatge, partint del que ja saben i així poden incorporar nous aprenentatges i assegurar la seva permanència (constructivisme).

En aquesta etapa volem afavorir una bona organització neurològica, per això donem importància a l’Estimulació Primerenca, com a oportunitat de desenvolupament i de prevenció de possibles dificultats d’aprenentatge posteriors.

Els aprenentatges en l’educació infantil i el desenvolupament de les capacitats s’estructuren en tres blocs:

Descoberta d’un mateix.

Descoberta de l’entorn natural i social.

Intercomunicació i llenguatges.

A nivell pràctic, estructurem el dia a dia dels nens i nenes portant a terme diferents programes.

 • Programa enciclopèdic.

Fomenta la curiositat per tal de conèixer l’entorn. Es treballa a partir de:

  • Projectes de comprensió.
  • Festes i tradicions.
  • TAC, Ipad’s, PDI.
  • Bits (programa d’estimulació primerenca).
  • Rutines i destreses de pensament.
 • Programa físic.

Afavoreix una bona reestructuració neurològica.

  • PDB (estimulació primerenca)
  • Psicomotricitat.
 • Programa lingüístic.

Desenvolupa el llenguatge com a instrument de comunicació i d’aprenentatge.

  • Ludilletres.
  • Anglès.
  • Auxiliar de conversa.
  • Portfoli
  • Bits.
 • Programa matemàtic.

Desenvolupament matemàtic i creatiu.

  • EntusiasMat.
  • Escacs.
  • Robòtica.
  • Bits.
 • Programa artístic.

Desenvolupa la sensibilitat artística.

  • Audicions (estimulació primerenca).
  • Música.
  • Concerts.
  • Atelier creatiu.
  • Atelier sensorial.
 • Programa social.

Treballa el coneixement d’un mateix i dels altres. Desenvolupa les intel·ligències interpersonal i intrapersonal.

  • Acollides.
  • Aprenentatge cooperatiu.
  • Excursions / colònies.
  • Ed. En valors /emocional.