Era al febrer de 1877 quan el pare Manyanet, un home de Tremp, de 44 anys d’edat, que acabava de fundar la congregació de religiosos i sacerdots anomenats Fills de la Sagrada Família Jesús, Maria i Josep per procurar la formació cristiana de les famílies, sobretot mitjançant l’educació dels seus fills, arribava a Sant Andreu de Palomar per establir-hi una nova escola que seria més tard el centre de la Congregació.

Sant Andreu era aleshores un dels pobles veïns de la ciutat comtal, amb una gran història pròpia però molt lligada a la gran ciutat. Tenia 14.971 habitants.

El pare Manyanet  va conèixer Sant Andreu a través de la predicació d’una missió quaresmal que donà molt de fruit espiritual entre els seus habitants. En aquella ocasió, entre Sant Andreu i el pare Manyanet,  va néixer una forta i total sintonia: Sant Andreu el considerarà com un dels seus fills adoptius, i el pare Manyanet es va sentir a Sant Andreu com a la seva segona pàtria.

Primerament, va llogar uns locals al carrer Tramuntana, 18, que han estat el bressol de moltes institucions andreuenques. Es tractava d’unes aules i d’un senzill habitatge pels quals pagava 25 duros al mes.

Tot desitjós de tenir una plataforma segura, comprà la Torre Llobet a la Travessia del Mar, avui carrer Sant Sebastià, 55. Es tractava d’uns baixos amb dues botigues, dos pisos amb terrat, una galeria i un hort a la part del darrere. Un total de 3.835 metres quadrats, dels quals 531 formaven l’edifici escola. Naixia el Col·legi de la Sagrada Família Jesús, Maria i Josep, conegut tot seguit com a col·legi Jesús, Maria i Josep, i que es convertiria en la casa mare de la congregació, on el mateix pare Manyanet viuria els darrers 24 anys de la seva vida, on moriria el 17 de desembre de 1901 i on tornarien les seves despulles el 12 de gener de 1929. 

D’aquell fet memorable es compleixen més de cent anys. Més d’un segle de presència del pare Manyanet i dels Fills de la Sagrada Família a Sant Andreu de Palomar.

El col·legi ha celebrat tots els aniversaris més significatius els anys 1902, 1927, 1952, 1977... Més proper i amb una memòria molt viva, va tenir lloc la celebració del Centenari del Col·legi el curs 1977-78. La Comunitat Educativa de l’escola ho va programar i celebrar solemnement. El director d’aquell moment, el pare Àngel López, deia en el llibre Memòria del Centenari que “cent anys donen solera, donen història... cent anys en la constància d’un mateix ideal tenen promesa i realitat de fruit”. La Memòria de Centenari acaba dient que la “missió” de la Quaresma del 1877 segueix encara produint molt de fruit.

Aquests anys d’història viva del col·legi al cor de Sant Andreu fan pensar en tantes vides plenes d’il·lusió que han passat per aquestes o aquelles aules. Alumnes, professors, religiosos, personal d’administració i serveis, amics i col·laboradors... Són tantes i tan variades les persones i les institucions que han fet d’aquesta escola una segona llar, un lloc d’encontre, un centre de formació cristiana i d’instrucció...! Totes aquestes famílies són les que han constituït, ahir i avui, la gran família del col·legi Jesús, Maria i Josep, “Els Padres”.