ELS NOSTRES PROJECTES

EDUCACIÓ INFANTIL

Es treballen a partir de la descoberta d'un mateix i dels altres, per a poder expressar-se. A P5 s'aprofundeix en el coneixement del llenguatge tecnològic partint de l'aprenentatge cooperatiu.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Es fomenta el desenvolupament de totes les intel·ligències, mitjançant una metodologia basada en projectes de comprensió centrats en les matèries de llengües.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Realització de projectes de comprensió basats en matèries, interdisciplinars o transversals. Altrament es treballen metodologies ABP/PBL amb tecnologies Chrome OS i ecosistema G-Suite.

EL TREBALL COOPERATIU

A partir de la realització de grups de treball els alumnes comencen a resoldre els reptes proposats per a obtenir tota la informació necessària per al desenvolupament del projecte.

MÈTODE DE TREBALL

CONSULTA

PLANIFICA

DISSENYA

DESENVOLUPA

PROVA

PUBLICA

PROJECTES DE COMPRENSIÓ