Nom Escola

nom blanc

Resultats PAU 2015

ENTRE LES 8 MILLORS ESCOLES DE CATALUNYA

 

En el llistat ordenat per mitjanes de notes de les Proves d’Accés a la Universitat 2015 (Prova de Selectivitat), el Col·legi Jesús Maria i Josep ha ocupat, per segon any consecutiu, un lloc destacat. Concretament, enguany, ens trobem entre els 8 millors centres educatius de Catalunya.

El 85 % dels alumnes van treure a la fase general de les PAU un 7 o més, un 30 % van treure un 9 o més al batxillerat  i una quarta part van aconseguir una nota d’admissió superior a 12. Cal afegir a això que tots els alumnes van aprovar el batxillerat i tots van aprovar les PAU.